Chi tiết sản phẩm

DEO-YUCA

'' Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giúp hộ nuôi làm giàu ''

Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thành phần : Yucca Schidigera exyract, Bacilusb subtilis,Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp
Công dụng : Giảm khí độc NH3, H2S,phân hủy các chất dư thừa trong ao, cải thiện chất lượng nước ao nuôi
Quy cách : Gói 500G, Gói 1Kg