Tài liệu kỹ thuật

 • Nhiễm khuẩn phụ bộ

  [14-05-2014 05:26:33]

   Râu bị đứt, trên các đầu râu bị đứt có các điểm đen, nếu đầu râu bị đứt không có điểm đen thì có thể râu bị đứt do các nguyên nhân khác.

  Chi tiết >>

 • Bệnh do virus

  [14-05-2014 05:25:02]

  Tôm bơi lờ đờ, tấp vào bờ hay chìm xuống đáy ao.

  Chi tiết >>

 • Hội chứng chậm lớn hay bệnh hoại tử cơ quan tạo máu

  [14-05-2014 05:24:15]

  Những con tôm bị nhiễm nhưng không chết sẽ mang virus trong cơ thể suốt đời và truyền cho tôm con ( theo trục dọc).

  Chi tiết >>

 • Bệnh Taura

  [14-05-2014 05:23:21]

  Tôm chuyển màu đỏ nhợt nhạt đặc biệt là các chân bơi, nên một số nơi còn gọi bệnh này là bệnh đỏ đuôi, sau đó màu đỏ lan toàn thân.

  Chi tiết >>

 • Bệnh đen mang

  [14-05-2014 05:22:28]

  Mang tôm có nhiều mảng đen phía bên trong của nắp mang, hoặc đen thành sọc trong phần tơ nang

  Chi tiết >>