Tin tức trong ngành

 • Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014

  [14-05-2014 04:53:02]

  Sau hơn hai tháng chính thức nhận hồ sơ, đến nay, Ban tổ chức chương trình bình chọn Danh hiệu

  Chi tiết >>

 • Tôm thẻ chân trắng và nối lo xâm lăng vùng nước ngọt

  [14-05-2014 04:50:58]

  Với nhiều ưu điểm vượt trội cùng với giá bán tốt và sự khó khăn trong việc nuôi các đối tượng nước ngọt khác, TTCT đang chiếm dần ưu thế và chuẩn bị xâm lăng vào cùng nước ngọt.

  Chi tiết >>

 • Cá tra và mục tiêu phát triển sản phẩm quốc gia

  [14-05-2014 04:46:51]

  Bộ NN Và PTNT vừa ban hành phụ lục đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia.

  Chi tiết >>

 • Đồng Tháp: Nguy cơ tiềm ẩn trong vùng nước ngọt

  [14-05-2014 04:44:47]

  Mặc dù thời gian đầu, TTCT thể hiện được một số đặc tính vượt trội khi nuôi tại vùng nước ngọt.

  Chi tiết >>

1 2 >